Poskytované služby

Poskytované služby

Transferové ceny (transfer pricing)

Za transferové nebo-li převodní ceny jsou považovány ceny, které jsou sjednány mezi dvěma spojenými subjekty. Definice pojmů transferové ceny i spojené subjekty jsou dány zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dle §23 odst. 7 tohoto zákona musí být transferové ceny stanoveny v obvyklé výši, tzn. v takové výši, ve které by byly sjednány mezi dvěma nezávislými subjekty.

Poskytujeme komplexní služby spojené s ekonomickými i finančními rozbory transferových cen a se stanovením transferových (převodních) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, tj. zpracování transfer-pricingové dokumentace, posouzení stanovení transferových cen.

Odborníci znaleckého ústavu Expert Group mají v oblasti transferových cen dlouholeté zkušenosti, což mj. dokládá i řada odborných publikací.