Poskytované služby

Poskytované služby

Škoda a ušlý zisk

Nabízíme odborné či znalecké posudky na stanovení výše náhrady škody (ušlý zisk, skutečná škoda).