Poskytované služby

Poskytované služby

Realizace podnikových kombinací

Nabízíme ocenění jmění (čistého obchodního majetku) společnosti, která se účastní přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a zpracování znaleckých zpráv vyžadovaných citovaným zákonem.

V oblasti realizace podnikových kombinací poskytuje znalecký ústav Expert Group zejména tyto služby:

  • ocenění jmění (čistého obchodního majetku) společnosti v rámci procesu fúze (tzn. ocenění jmění zanikající společnosti v rámci procesu fúze sloučením a ocenění jmění obou zúčastněných společností při fúzi splynutím);
  • znalecká zpráva o fúzi;
  • ocenění jmění společnosti v rámci procesu rozdělení (popř. při rozdělení odštěpením nabízíme ocenění odštěpované části jmění společnosti);
  • konzultace při přípravě zprávy o rozdělení;
  • ocenění jmění společnosti ke dni zpracování projektu na změnu právní formy společnosti;
  • stanovení přiměřeného vypořádacího podílu akcionářům či společníkům v případě zrušení akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným spojeným s převodem jmění na hlavního akcionáře (nepravý squeeze-out)