Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

v oblasti ekologických škod, nákladů na sanaci znečištění a odstranění ekologických zátěží

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, ovlivňující hodnotu nemovitosti, představují ekologické zátěže. Ekologické zátěže mohou způsobit omezené využití dané nemovitosti či její úplné znehodnocení. Náklady na odstranění ekologických zátěží (popř. náklady na sanaci znečištění) bývají většinou dost vysoké a mohou v určitých případech i převýšit hodnotu samotné nemovitosti. Ocenění ekologické zátěže, popř. nákladů na sanaci znečištění nabývá na důležitosti zejména v případech vlastnických převodů takových nemovitostí.

V této souvislosti nabízí znalecký ústav Expert Group zejména:

  • oceňování v oblasti ekologických škod;
  • ocenění nákladů na sanaci znečištění a odstranění ekologických zátěží;
  • vyhodnocení a posouzení výše nákladů na ochranu životního prostředí;
  • analýzy v oblasti environmentálního managementu a legislativy;
  • ekonomické analýzy environmentálních projektů.