Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

stanovování výše škody a ušlého zisku

Poskytujeme odborné poradenství a zpracování posudků či analýz poškozeným klientům, advokátním kancelářím, podnikům a dalším subjektům.

Nabízíme stanovení hodnoty škody či ušlého zisku např. v těchto případech:

  • škoda způsobená v důsledku omezení podnikatelské činnosti,
  • škoda způsobená v důsledku nekalosoutěžního jednání,
  • škoda způsobená porušením smluvních nebo zákonem stanovených povinností,
  • škody způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře nebo s náležitou odbornou péčí.

Škoda z důvodu omezení podnikatelské činnosti vzniká tehdy, kdy podnikateli či podniku nebylo umožněno v určitém časovém horizontu provozovat svou podnikatelskou činnost. V tomto případě se nejčastěji stanoví výše škody na úrovni ušlého zisku. Tyto znalecké posudky jsou vypracovávány zejména z důvodu soudního vymáhání stanovené výše škody.

Škoda způsobená nekalosoutěžním jednáním může vzniknout např. během výběrového řízení, ale také činností konkurence. Stejně tak sem spadá škoda způsobená jednáním (bývalých či stávajících) zaměstnanců, kteří vyzradí konkurenci obchodně citlivé údaje. Pro tyto i jiné obdobné případy nabízíme znalecké posudky, jejichž cílem je zjistit hodnotu způsobené škody za účelem jejího následného soudního vymáhání.

V souvislosti s analýzou škod a posuzováním „nevhodného“ ekonomického chování poskytovatelů služeb a finančních zprostředkovatelů (např. zanedbání odborné péče ze strany obchodníků s cennými papíry a forexových obchodníků) nabízíme zejména tyto služby:

  • analýza porušování povinností obchodníků cennými papíry ve vztahu k jejich klientům,
  • posuzování ztrát vzniklých v důsledku porušování povinností obchodníků cennými papíry na kapitálových trzích (burzách), jak z obchodů akciemi, tak i tzv. obchodů deriváty, strukturovanými produkty apod.,
  • posuzování ztrát vzniklých v důsledku porušování povinností obchodníků měnami a měnovými kontrakty (FOREX),
  • škody vyplývající z porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, včetně analýz tzv. tunelování (fiktivní převody, křížové ovládání, kruhové ovládání, neobvyklá výše smluvní pokuty, apod.).