Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

stanovení reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví

Nabízíme kvalifikované odhady či posudky za účelem zjištění reálné hodnoty majetku dle §27 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Nemá-li účetní jednotka k dispozici tržní hodnotu majetku, nebo tržní hodnota dostatečně neodpovídá reálné hodnotě, použije za účelem ocenění hodnoty svého majetku a závazků kvalifikovaný odhad nebo posudek znalce.