Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

ručení a dalších zajišťovacích instrumentů

Zpracováváme znalecké posudky na určení hodnoty ručení či dalších zajišťovacích instrumentů. Znalecký posudek na ocenění ručení je častým požadavkem bankovních institucí, které poskytují ručení např. podnikům ve skupině. Ocenění hodnoty ručení zpracováváme tedy zejména pro případy ručení nebo poskytování zajištění mezi spřízněnými osobami, a to především s ohledem na požadavek legislativy na obvyklou cenu při poskytnutí zajištění (viz finanční asistence) a požadavky §23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Při stanovování hodnoty ručení můžeme nabídnout ocenění za použití metod jednoduchých (pro malé částky ručení) i přesných a složitých (opce, syntetický rating) pro velké objemy ručení. Jsme schopni rovněž stanovit hodnotu ručení či úplatu za poskytnutí ručení (nebo jiného zajištění) v případě více spoluručitelů tak, aby byla mezi ně spravedlivě rozdělena. V řadě případů rovněž provádíme pravděpodobnostní ekonomické analýzy, ve kterých posuzujeme např. kreditní rating dlužníka, který souvisí s jeho případnou neschopností splatit úvěr – default risk – nebo ztrátu ručitele v případě, že dlužník nesplatí svůj úvěr – loss given default.