Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

nepeněžitých vkladů podle zákona o obchodních korporacích

Nabízíme ocenění nepeněžitých vkladů do společnosti podle §143 zákona č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích. Při stanovení hodnoty nepeněžitých vkladů postupujeme dle oceňovacích metod v závislosti na charakteru daného vkladu.

Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti může tvořit např. movitá věc  či nemovitost, nehmotný majetek, podnik (popř. koncern či jeho část) , pohledávka, závazek či cenný papír.