Poskytované služby

Poskytované služby

Hospodářská soutěž

V rámci posuzování ekonomických aspektů nekalosoutěžního jednání, hospodářské soutěže a veřejných zakázek nabízíme znalecké posudky na:

  • poškození dobrého jména,
  • zneužití monopolního postavení,
  • zneužití transferových cen (margin squeeze),
  • potřebnost veřejných zakázek ve smyslu jejich ekonomické odůvodněnosti,
  • vhodnost postupu při zadávání veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách),
  • vyhodnocení zneužití monopolního postavení, resp. narušení hospodářské soutěže,
  • analýzu existence či neexistence kartelu.