Publishing activities

Publishing activities

Transfer pricing

(English translations of the publications written in Czech are stated in the brackets next to the Czech title.)

  • BUUS, Tomáš. Sharing Costs of Shared Services Centre. European Financial and Accounting Journal, 2011, Vol. 6, No. 4, pp. 49-59. ISSN 1802-2197
  • BUUS, Tomáš. Směrnice OECD k transferovým cenám (II). (OECD Guidelines on transfer pricing (II).) Finanční management & controlling v praxi, 2010, Vol. I, No. 5, pp. 32-37. ISSN 1804-2996.
  • BUUS, Tomáš. Směrnice OECD k transferovým cenám (II). (OECD Guidelines on transfer pricing (I).) Finanční management & controlling v praxi, 2010, Vol. I, No. 4, pp. 29-33. ISSN 1804-2996
  • BUUS, Tomáš. Vhodný kalkulační vzorec s ohledem na rozhodování o ceně (transferové ceně) a maximalizaci hodnoty podniku. (A suitable calculation formula with regard to deciding on pricing (transfer pricing) and maximizing company value.) Český finanční a účetní časopis, 2009, Vol. 4, No. 2, pp. 33-45. ISSN 1802-2200.
  • BUUS, Tomáš. Sharing Capacity Cost in Shared Services Centre (December 1, 2009).