O společnosti

image image

„Komplexní znalecké služby v oboru oceňování a stanovení transferových cen.“

O společnosti Expert Group

 • založena v roce 2010 
 • v roce 2012 jmenována znaleckým ústavem v oboru ekonomika
 • poskytuje komplexní znalecké služby v oboru oceňování, stanovení škody a ušlého zisku, stanovení transferových cen a dalších oborech
 • prioritou je důraz na vědecké zdůvodnění, logickou korektnost, vnitřní konsistenci a srozumitelnost znaleckých posudků
 • úzce spolupracuje s akademickou sférou
 • hlavní zpracovatelé znaleckých posudků
  • mají praxi v oboru zpravidla 10 let a více
  • ve svých oborech se účastní vědeckého výzkumu a výuky na vysokých školách
  • mají kombinované zkušenosti ze stovek ocenění podniků, pohledávek, finančních derivátů, ručení, nemovitého i movitého majetku
  • oceňovali banky, pojišťovny, telekomunikační společnosti, ocelárny, strojírny i malé rodinné firmy
  • zpracovávali celkem stovky revizí a oponentur znaleckých posudků a znají nejčastější chyby, jichž se znalci v tomto oboru dopouštějí

Dosažení vysoké kvality služeb garantují pro jednotlivé specializace naší znalecké činnosti osoby  činné v příslušném oboru vědecky formou výuky na vysoké škole i publikacemi v odborných a vědeckých časopisech

 • účetnictví (finanční i manažerské)
 • makroekonomie a hospodářská politika
 • oceňování podniků
 • oceňování nemovitostí
 • oceňování movitých věcí (vč. pohledávek, cenných papírů kromě podniků)
 • finanční řízení, vč. finančního řízení koncernů
 • investiční rozhodování a dlouhodobé financování
 • daňová politika
 • transferové ceny